دسته بندی - گردشگری

گالری

۱۰ کشوری که بهترین زنان برنامه نویس را دارد!

در حالی که برنامه نویسی، نرم افزار و سخت افزار عمدتا توسط مردها ایجاد و مدیریت شد ولی زنانی هم بودند که جسورانه وارد این شاخه های علمی شدند و نام خود را در این زمینه مطرح کردند.

ادامه مطلب