دسته بندی - سفرنامه

سفرنامه ماسال

امسال عید که اهداف سال ۹۷ رو برای خودمون برنامه ریزی می کردیم تصمیم گرفتیم در کنار سفرهای خارجی،  سفرهای داخلی بیشتری بریم و قطعا ایران زیبا خیلی جا برای دیدن داره که تا آخر عمر جاهای کشف نشده زیبا غافلگیرمون کنه. در این راستا این چند ماه شهر بندرعباس و زاهدان رو که قبلا ندیده بودم...

ادامه مطلب