طرح A

رودخانه ی خانیکان

از اون جایی که کمتر کسی از طبیعت و طبیعت گردی و زیبایی هایی که خالقمون برامون خلق کرده، بدش میاد من تصمیم گرفتم این مقاله کوتاه از رودخانه خانیکان براتون تهیه کنم خانیکان یا تنگه دار یک کلمه مازنی است که به معنه تنگه ی درخت میباشد اگر بخواهیم یه دید کلی از خانیکان داشته باشیم میشه چشم ها...

ادامه مطلب

دریاچه ارواح

دریاچه ارواح یکی از مناطق گردشگری زیبا در شمال کشور میباشد که در دل جنگل قرار گرفته و محیطی پر از رمز و راز بر آن حاکم است همچنین لازمه بدونید نام دیگر این دریاچه ممرز نیز می باشد به جرات میتوان گفت نیمی از ساکنین شمال کشور از وجود چنین مکانی بی خبر هستند زیرا خود من به تازگی با این فضای...

ادامه مطلب

طرح B

رودخانه ی خانیکان

از اون جایی که کمتر کسی از طبیعت و طبیعت گردی و زیبایی هایی که خالقمون برامون خلق کرده، بدش میاد من تصمیم گرفتم این مقاله کوتاه از رودخانه خانیکان براتون تهیه کنم...

دریاچه ارواح

دریاچه ارواح یکی از مناطق گردشگری زیبا در شمال کشور میباشد که در دل جنگل قرار گرفته و محیطی پر از رمز و راز بر آن حاکم است همچنین لازمه بدونید نام دیگر این دریاچه ممرز...

طرح C

رودخانه ی خانیکان

از اون جایی که کمتر کسی از طبیعت و طبیعت گردی و زیبایی هایی که خالقمون برامون خلق کرده، بدش میاد من تصمیم گرفتم این مقاله کوتاه از رودخانه خانیکان...

دریاچه ارواح

دریاچه ارواح یکی از مناطق گردشگری زیبا در شمال کشور میباشد که در دل جنگل قرار گرفته و محیطی پر از رمز و راز بر آن حاکم است همچنین لازمه بدونید نام...

انتخاب چادر مناسب

گروه افاق پویی قصد دارد در مورد مواردی که قبل از خرید چادر مناسب باید به آن توجه شود مقاله ای بنویسد پس با ما همراه باشد چرا باید چادر تهیه کنیم برای...

طرح E

طرح A

رودخانه ی خانیکان

از اون جایی که کمتر کسی از طبیعت و طبیعت گردی و زیبایی هایی که خالقمون برامون خلق کرده، بدش میاد من تصمیم گرفتم این مقاله کوتاه از رودخانه خانیکان براتون تهیه کنم خانیکان یا تنگه دار یک کلمه مازنی است که به معنه تنگه ی درخت میباشد اگر بخواهیم یه دید کلی از خانیکان داشته باشیم میشه چشم ها...

ادامه مطلب

دریاچه ارواح

دریاچه ارواح یکی از مناطق گردشگری زیبا در شمال کشور میباشد که در دل جنگل قرار گرفته و محیطی پر از رمز و راز بر آن حاکم است همچنین لازمه بدونید نام دیگر این دریاچه ممرز نیز می باشد به جرات میتوان گفت نیمی از ساکنین شمال کشور از وجود چنین مکانی بی خبر هستند زیرا خود من به تازگی با این فضای...

ادامه مطلب

طرح B

رودخانه ی خانیکان

از اون جایی که کمتر کسی از طبیعت و طبیعت گردی و زیبایی هایی که خالقمون برامون خلق کرده، بدش میاد من تصمیم گرفتم این مقاله کوتاه از رودخانه خانیکان براتون تهیه کنم...

دریاچه ارواح

دریاچه ارواح یکی از مناطق گردشگری زیبا در شمال کشور میباشد که در دل جنگل قرار گرفته و محیطی پر از رمز و راز بر آن حاکم است همچنین لازمه بدونید نام دیگر این دریاچه ممرز...

طرح C

رودخانه ی خانیکان

از اون جایی که کمتر کسی از طبیعت و طبیعت گردی و زیبایی هایی که خالقمون برامون خلق کرده، بدش میاد من تصمیم گرفتم این مقاله کوتاه از رودخانه خانیکان...

دریاچه ارواح

دریاچه ارواح یکی از مناطق گردشگری زیبا در شمال کشور میباشد که در دل جنگل قرار گرفته و محیطی پر از رمز و راز بر آن حاکم است همچنین لازمه بدونید نام...

انتخاب چادر مناسب

گروه افاق پویی قصد دارد در مورد مواردی که قبل از خرید چادر مناسب باید به آن توجه شود مقاله ای بنویسد پس با ما همراه باشد چرا باید چادر تهیه کنیم برای...

طرح E